Actievoorwaarden: Valentijnsactie

 Valentijnsactie bij Zonvaart

  1. Deelname aan de Actie is mogelijk op vrijdag 14 februari t/m 20:00 uur.
  2. Deelname is mogelijk door middel van inlevering van NAWE-gegevens en een persoonlijke love story in een VakantieXperts, D-reizen of Zonvaart reisbureau.
  3. Om voor een prijs in aanmerking te komen dient de deelnemer: (a) een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland te hebben; (b) een geldig e-mailadres op te geven; (c) correcteNAW-gegevens op te geven.
  4. Deelname is alleen mogelijk, indien de deelnemer minimaal 18 jaar oud is. Bij de aanmelding voor de actie of vóór het uitreiken van een prijs, kan om opgave van de geboortedatum van de deelnemer of om een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden verzocht.
  5. De te winnen prijs betreft een cruise naar keuze met AIDA voor 2 personen t.w.v. maximaal 1800 euro. Indien er een cruise geboekt wordt met een prijs boven de 1800 euro, dient de winnaar het verschil zelf te betalen.
  6. Er zal één winnaar getrokken worden. De winnaar wordt op een onpartijdige wijze worden aangewezen, bijvoorbeeld door een computerprogramma of door een onafhankelijke medewerker van VakantieXperts, D-reizen of Zonvaart. De winnaar worden bekend gemaakt op vrijdagavond 14 februari. Er wordt persoonlijk contact opgenomen met de winnaar en deze op Facebook bekend gemaakt zal worden. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
  7. De gewonnen prijs is persoonlijk en niet-overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor contant geld of iets anders. Indien een prijs onverhoopt niet beschikbaar is, zal de winnaar een vervangende prijs ontvangen. De prijs dient in 2020 verzilverd te worden in een VakantieXperts, D-reizen of Zonvaart reisbureau.
  8. Indien de te winnen prijs een reis betreft dient de deelnemer in het bezit te zijn van een geldig reisdocument (paspoort of identiteitskaart en, indien vereist, visum) en komen een eventuele reis- en annuleringsverzekering, zakgeld en consumpties voor rekening van de deelnemer, tenzij anders vermeld.
  9. VakantieXperts, D-reizen en Zonvaart behouden zich altijd het recht om de actievoorwaarden te wijzigen en/of de actie stop te zetten.

2. Toepasselijkheid

Door deelname aan de Actie, verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de actievoorwaarden.
3. Aanbieder
De Actie wordt georganiseerd door de D-rt Groep (VakantieXperts, D-reizen en Zonvaart),
Planeetbaan 4, 2132 HZ in Hoofddorp.
4. Kansspelbelasting
Indien over de gewonnen prijs kansspelbelasting dient te worden afgedragen zal de
verschuldigde kansspelbelasting worden voldaan door VakantieXperts, D-reizen of Zonvaart. De
kansspelbelasting zal niet in rekening worden gebracht bij de deelnemer.
5. Uitsluiting deelname
1. Na het winnen van een prijs in een Actie van VakantieXperts, D-reizen of Zonvaart is de
winnaar vervolgens gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf de dag van
bekendmaking van de gewonnen prijs, uitgesloten van deelname aan nieuwe Acties van
VakantieXperts, D-reizen of Zonvaart waarbij prijzen kunnen worden gewonnen.
2. Medewerkers van VakantieXperts, D-reizen of Zonvaart en daaraan gelieerde ondernemingen
en medewerkers van de prijzensponsor(s) en andere partners van de betreffende Actie zijn
uitgesloten van deelname.
3. VakantieXperts behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deelnemers uit te
sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de Actievoorwaarden.
6. Privacy
Alle persoonsgegevens die in het kader van de Actie van deelnemers worden verkregen worden
strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. De
deelnemer heeft op elk moment het recht te verzoeken dat zijn gegevens uit de database worden
verwijderd.
7. Aansprakelijkheid
Behalve in geval van opzet of grove schuld is VakantieXperts, D-reizen of Zonvaart niet
aansprakelijk voor schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan de Actie, waaronder
maar niet beperkt tot schade als gevolg van:
• het niet kunnen deelnemen aan de Actie;
• uitsluiting van deelname of diskwalificatie;
• gebreken aan de prijs;
• te late ontvangst van de prijs;
• geringe afwijkingen in de ontvangen prijs ten opzichte van de gepubliceerde prijs;
• beschadiging of vermissing van de prijs tijdens verzending;
• het niet gebruik kunnen maken van de prijs.
8. Klachten
Klachten over een Actie of een gewonnen prijs kunnen worden gericht aan: D-rt Groep T.a.v.
Afdeling Klantenservice, Planeetbaan 4, 2132 HZ in Hoofddorp

Excursies op vakantie

Excursies op vakantie

Wilt u tijdens uw vakantie iets unieks beleven? De rij overslaan bij een museumbezoek, de locals ontmoeten of een leuke activiteit ondernemen? Bekijk hier de mogelijkheden en boek gemakkelijk online!

Rondreizen

Rondreizen

Destinations is onze rondreis-afdeling. Deze afdeling staat in direct contact met hoteliers en agenten in het buitenland. Zo stellen wij de mooiste reizen voor u samen, tegen de scherpste prijzen.

Reiservaringen op zondag

Reiservaringen op zondag

Elke maand deelt een reisspecialist van Zonvaart Reizen haar reiservaringen met alle geinteresseerden. Wij nodigen u van harte uit!

Reisinspiratie! Lees de mooiste reisverhalen...

Reisinspiratie! Lees de mooiste reisverhalen...

Onze ruim 80 medewerkers hebben heel veel specialistische kennis in huis en gezamenlijk ook heel veel landen bezocht. Lees hier hun verhalen ter informatie en heel veel reisinspiratie.